شخم زدن همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

شخم زدن: همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جراحی بزرگ نظام تعرفه‌ای جهت ۵۵۴ قلم کالا

دولت در نظر دارد جهت ۲۸۲ قلم کالا زیاد کردن حقوق ورودی گمرکی و جهت ۲۷۲ قلم کالا نیز ممنوعیت وارداتی در نظر بگیرد.

جراحی بزرگ نظام تعرفه‌ای جهت ۵۵۴ قلم کالا

جراحی بزرگ نظام تعرفه ای جهت ۵۵۴ قلم کالا

عبارات مهم : جراحی

دولت در نظر دارد جهت ۲۸۲ قلم کالا زیاد کردن حقوق ورودی گمرکی و جهت ۲۷۲ قلم کالا نیز ممنوعیت وارداتی در نظر بگیرد.

به گزارش تسنیم، وزارت صنعت در نظر دارد جهت 272 قلم کالا ممنوعیت و جهت 282 قلم کالا زیاد کردن تعرفه را اعمال کند. بر این اساس، در صورت تصویب در هیئت دولت، جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری؛ 554 قلم کالا با ممنوعیت واردات یا زیاد کردن تعرفه وارداتی مواجه خواهند شد.

به عنوان نمونه دولت در نظر دارد با نشانه حمایت از تولید داخل مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بعضی انواع تایر را از 32 درصد به 40 درصد زیاد کردن دهد.

جراحی بزرگ نظام تعرفه‌ای جهت ۵۵۴ قلم کالا

واژه های کلیدی: جراحی | واردات | ممنوعیت | وارداتی | بازرگانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs