شخم زدن همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

شخم زدن: همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار حوادث تاجر چوب، چوبه دار را ۶۵ میلیون تومان خرید

صبح روز سوم مرداد 87 مردی هراسان با مأموران کلانتری 161 ابوذر تماس گرفت و از جنایتی هولناک خبر داد. در پی این تماس بازپرس کشیک جنایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان

تاجر چوب، چوبه دار را ۶۵ میلیون تومان خرید

عبارات مهم : ایران

صبح روز سوم مرداد 87 مردی هراسان با مأموران کلانتری 161 ابوذر تماس گرفت و از جنایتی هولناک خبر داد. در پی این تماس بازپرس کشیک جنایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران با حضور در محل اتفاق با جسد مرد میانسالی روبه رو شد و مرد دیگری را دید که مجروح شده است است.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛ این جنایت در شرکت تجاری مقتول رخ داده بود و دفاتر روی میز نشان می داد قربانی به همراه دو مرد دیگر در حال بررسی حساب ها بوده اند که درگیری بین آنها رخ داده و صاحب شرکت به نام خسرو با ضربه چاقو به قتل رسیده است.

کارآگاهان جنایی در بیمارستان به سراغ مرد مجروح به نام «حجت» رفتند و او گفت: خسرو از دوستانم بود. ساعت حدود 7 شب بود که یک تاجر چوب به نام شهرام جهت انجام کارهای مالی ارزش به دفتر آمد. به شهرام گفتم که خسرو در شرکت نیست. ولی شهرام گفت منتظر می ماند، یک ساعت و نیم بعد خسرو وارد شرکت شد و بین آنها اختلاف مالی پیش آمد. شهرام هم در یک لحظه عصبانی شد و چاقویی را که لبه میز آشپزخانه بود برداشت و به خسرو حمله کرد. من جهت جلوگیری از این درگیری به سمت آنها رفتم ولی شهرام مرا هم زخمی کرد و پا به فرار گذاشت در حالی که جسد خونین خسرو بر زمین افتاده بود.

تاجر چوب، چوبه دار را ۶۵ میلیون تومان خرید

دستگیری 24 ساعت بعد

مأموران 24 ساعت بعد از قتل، شهرام را در منزل اش دستگیر کردند. این مرد 48 ساله در بازجویی گفت: من تاجر چوب هستم و خسرو «مقتول» که در کار ساخت و ساز بود به من پیشنهاد داد با او در کار همکاری داشته باشیم و من هم مبلغ 500 میلیون تومان بابت شرکت در کار به او پرداختم.آن روز داشتیم به حساب و کتاب مان می رسیدیم که خسرو منکر طلب 500 میلیون تومانی من شد و گفت 200 میلیون تومان به من بدهکار است که من هم عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم که منجر به قتل او شد.

صبح روز سوم مرداد 87 مردی هراسان با مأموران کلانتری 161 ابوذر تماس گرفت و از جنایتی هولناک خبر داد. در پی این تماس بازپرس کشیک جنایی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان

با توجه به اعترافات متهم به جنایت و بیانات تنها شاهد حادثه، شهرام در دادگاه به قصاص محکوم شد. از آنجایی که 8 نفر از بازماندگان مقتول نیز خواهان قصاص بودند، شهرام جهت اجرای حکم در زندان رجایی شهر ماند. ولی با گذشت وقت و تلاش خانواده شهرام؛ سه نفر از اولیای دم رضایت دادند ولی عامل جنایت همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام باقی ماند تا اینکه با گذشت وقت 5 نفر دیگر از بازماندگان مقتول نیز از قصاص قاتل گذشت کردند و آخر شهرام با پرداخت 65 میلیون تومان از اعدام رهایی یافت. او جهت محاکمه از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران رفت و به 6 سال حبس محکوم شد. ولی از آنجایی که این مرد میانسال 6 سال حبس کشیده بود، از زندان آزاد شد.

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | مجروح | میلیون | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs