شخم زدن همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

شخم زدن: همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند / ظریف

 وزیر امور خارجه، گفت وگوی فرهنگی را ‘یک ضرورت امنیتی و حیاتی’ خواند و گفت: متاسفانه امروز می بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و اد

فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند / ظریف

ظریف: فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند

عبارات مهم : امنیت

وزیر امور خارجه، گفت وگوی فرهنگی را ‘یک ضرورت امنیتی و حیاتی’ خواند و گفت: متاسفانه امروز می بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل پذیرش و حتی غیرقابل باور خطاب می کند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز شنبه در نخستین اجلاس گفت وگوهای فرهنگی آسیایی که در شرکت فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهانت رییس جمهوری آمریکا به بعضی از ملت های دنیا اظهار داشت: متاسفانه ما امروز می بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته است و آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل پذیرش و حتی غیرقابل باور خطاب می کند.

فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند / ظریف

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: چنین الفاظی از دهان فردی که خود را مسئول یک کشور می داند خارج می شود و این فرهنگ و تعلق و نگرش مانع رسیدن به یک پارادایم گفت وگوی فراگیر است.

وی تصریح کرد: همه ما که به دنبال ساخت جهانی بهتر هستیم نیاز داریم با چنین نگرشی از مبانی فکری و فرهنگی آن که مبتنی بر خودبرتر بینی است مقابله کنیم.

 وزیر امور خارجه، گفت وگوی فرهنگی را ‘یک ضرورت امنیتی و حیاتی’ خواند و گفت: متاسفانه امروز می بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و اد

وزیر امور خارجه گفت: راهی جز شروع گفت وگو بر مبنای احترام متقابل و تلاش جهت فهم یکسان وجود ندارد.

** آسیا مهد تمدن جهان

آسیا مهد فرهنگ ها و تفکرات گوناگون و مهدن تمدن در جامعه جهانی هست. قاره کهن همانطور که آسیا را در جامعه بین الملل به این نام می شناسند خاستگاه تفکر، فلسفه، گفت وگو و درک یکسان بوده است.

وی افزود: ولی جای تاسف فراوان است که همین آسیا امروز محل بحران، درگیری و کشتارهای فراوانی است که فاصله بسیار مهم و طولانی با مبانی فرهنگی و اعتقادی و نظر ها و بینش های متفاوت آسیایی دارد.

فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند / ظریف

وزیر امور خارجه ادامه داد : هر چند آسیا دارای نگرش های گوناگون و متنوع است ولی آنچه که امروز در منطقه ما بویژه در غرب آسیا می گذرد با مبانی فرهنگی که به آن اعتقاد داریم مغایرت و تضاد اساسی دارد.

رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: با این دو برداشت یکسان به نظر بنده گفت وگوی فرهنگی یک حرکت دانشگاهی و آکادمیک نیست، گرچه دانشگاه ها و محیط دانشگاهی و فرهنگی میزبان این حرکت و عالی ترین حاملین این گفت وگو هستند ولی گفت وگوی فرهنگی امروز یک ضرورت امنیتی و حیاتی جهت همه ما است و ما نیازمند گفت وگوی فرهنگی هستیم.

 وزیر امور خارجه، گفت وگوی فرهنگی را ‘یک ضرورت امنیتی و حیاتی’ خواند و گفت: متاسفانه امروز می بینیم فردی قدرت در ایالات متحده در دست گرفته و آنقدر فهم و اد

ظریف در تبیین مفهوم گفت وگو و نیاز به تفاهم فرهنگی اظهار داشت: دنیا در قرن های گذشته بر اساس یک پارادایم مبتنی بر قدرت حرکت کرده و این پارادایم که نتیجه آن بازی حاصل جمع صفر بوده جز ضرر و خشونت و درگیری و کشتار جهت مردم دنیا نتیجه ای به همراه نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: پارادایم غالب بر روابط بین الملل مبتنی بر دشمن انگاری، از بین بردن و ائتلاف سازی جهت درهم کوبیدن دشمن های فرضی و اعتقاد به بازی حاصل جمع صفر هست، بر اساس تمام تجربیات بشری بازی حاصل جمع صفر به نتیجه بازی حاصل جمع منفی می انجامد.

فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب می کند / ظریف

وزیر امور خارجه یادآور شد: اگر بخواهیم به قیمت ناامنی دیگران جهت خود امنیت بخریم ناگزیر به ناامنی خود کمک کرده ایم و اگر بخواهیم به قیمت به وحشت انداختن دیگران جهت خود آرامش ایجاد کنیم ناگزیر همگان در وحشت خواهند زیست.

ظریف ادامه داد : آنچه امروز امنیت بین الملل را به اصطلاح حفظ کرده است بعد از کشته شدن همگانی هست. اصطلاح بازدارندگی هسته ای، اصطلاحی است که به آن دیوانگی می گویند یعنی نابودی تضمینی مشترک.

وی افزود: ما بر این اساس امروز خیال می کنیم در امنیت زندگی می کنیم، تفکر مبتنی بر ائتلاف سازی، از بین بردن دیگران و دشمن انگاری تفکری است که از سوی قدرت های سلطه گر بر دنیا تحمیل شده است و این تفکر ناگزیر دنیا را به سمت خصومت، دشمنی، افراط و کشمکش کشانده است.

**پارادایم گفت و گو

محمدجواد ظریف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: جهت خروج از این پارادایم که در قرن های گذشته حاصلی جز ناامنی و کشتار نداشته است ناگزیریم پارادایم دیگری را جایگزین ‘پارادایم از بین بردن و ائتلاف سازی مبتنی بر از بین بردن ‘ کنیم و آن پارادایمی است که شاید ‘گفت وگو به معنای اعم آن ‘ عالی ترین عنوان جهت معرفی باشد.

وی ادامه داد: این پارادایم مبتنی بر فراگیری، شاملیت و حضور همگان در یک روند یادگیری و گفت وگو است.

به گفته وزیر امور خارجه، در گفت وگو بر مبنای آنچه که فرهنگ های آسیایی و فرهنگ اسلامی حکم می کند ما زیاد به دنبال فهم و درک و شنیدن و یادگیری هستیم.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما قبل از آن که در گفت وگو به دنبال تحمیل عقاید و یا حتی اقناع طرف برابر باشیم به دنبال درک خاستگاه فکری و نگرانی های طرف برابر هستیم. در چنین گفت گویی است که ما قبل از هر چیز دریافت می کنیم که طرف برابر جز خود ما نیست و او هم نگرانی ها، آرزوها، خواست ها و امیدهای مشابهی با ما دارد.

ظریف افزود: در گفت وگو نخستین چیزی که به آن دست می یابیم انسانیت یکسان همه ما است و نخستین چیزی که به آن دست می یابیم خطرات و وقت های یکسان است که همه ما با آن روبرو هستیم..

وی ادامه داد لذا حرکت از پارادایم از بین بردن به سمت پارادایم فراگیری و گفت وگو مهمترین اقدام مهم در این حرکت جمعی است.

ظریف در ادامه گفت: توصیه دوم که در گفت وگوی فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد نقش فرهنگ بعنوان یک عامل امنیت زا هست. ما امروز در منطقه خود مواجه با یک حرکت خطرناک مبتنی بر نفرت، تکفیر و از بین بردن هستیم.

وی افزود: درست است که افراط امروزی که تمامی آسیا و بویژه غرب اسیا را ترساندن می کند، نیاز به مقابله نظامی ندارد ولی مهمتر از مقابله نظامی و پایدارتر و اصیلتر از چنین رویکردی، مقابله با فرهنگی است که بر مبنای نفرت و ایجاد وحشت از دیگران تلاش می کند به باطل خود ر ا حفظ کند.

وزیر امور خارجه ادامه داد : ناکارآمدی بعضی دولت ها در برآوردن نخستین خواست های مردم که مهمترین آن در غرب آسیا عنوان فلسطین است و ناکارآمدی بسیاری از دولت ها از این که بتوانند حقوق مردم فلسطین را بازپس گیرند و یا لااقل در برابر کسانی که به این حقوق تعدی کرده اند، مقاومت کنند، این ناکارآمدی باعث ایجاد نگرانی ها و گسل های اجتماعی شده است است.

رییس دستگاه دیپلماسی گفت: ولی این حکومت های ناکارآمد به جای آنکه با ریشه گسل های اجتماعی مقابله کنند، تلاش کرده اند با فرافکنی، ایجاد نفرت از دیگری، کشور عزیزمان ایران هراسی ویا ایجاد هراس های گوناگون این وحشت و نفرت را جایگزین کنند.

ظریف یادآور شد: نیاز امروز ما به مقابله فرهنگی با تفکر افراط است لذا در بعد سلبی گفت وگوی فرهنگی می تواند مبانی تفکر افراطی را به چالش بکشد و دنیا ما را از این بلیه که از استرالیا تا لس آنجلس و از دنیا اسلام تا دنیا مسیحیت در کام گرفته هست، نجات دهد.

وی گفت: دربعد ایجابی جهت اینکه بتوانیم از پارادایم از بین بردن و مسابقه ناسالم و ائتلاف سازی خطرناک به پارادایم گفت وگو حرکت کنیم نیاز به کارها اطمینان ساز جهت ایجاد امنیت شبکه ای داریم.

وزیر امور خارجه افزود: جهت اینکه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم و از امنیت به قیمت ناامنی دیگران به سمت امنیت جهت امنیت همگان حرکت کنیم نیاز به کارها اطمینان ساز داریم.

رییس دستگاه دیپلماسی گفت : در کارها اطمینان ساز گفت وگوی فرهنگی، تعاملات فرهنگی ، رفت و آمدهای مردم و نخبگان و تماس های اهل علم و فکر و گفت وگوی یکسان و تلاش جهت پیدا کردن راه های یکسان جهت برطرف پرسشها یکسان یک حرکت مهم است.

ظریف یادآور شد: امروز دوستانی که جهت نخستین اجلاس گفت وگوهای فرهنگی آسیا در این مکان گرد هم آمده اند باید به این مسئولیت خطیر که همه ما جهت عبور از بحران ها که تمام منطقه و دنیا را در برگرفته است نیاز حیاتی به چنین گفت وگویی داریم.

وی گفت: با این تصور و نگرش احساس می کنم که اجلاس گفت وگوهای آسیایی بجا، مهم و غیرقابل اجتناب است و ما نیاز داریم که چنین گفت وگوهایی را تکرار کنیم تا بتوانیم همچنان که آسیا همواره سردمدار فرهنگ و تمدن بوده است این بار هم بتواند جامعه جهانی را از گرداب کنونی رهایی بخشد.

واژه های کلیدی: امنیت | فرهنگ | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs