شخم زدن همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

شخم زدن: همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید. 

آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

عراقچی: آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود

عبارات مهم : بازگشت

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید.

سید عباس عراقچی در گفت وگو با ایسنا در مورد اوضاع برجام و این که در صورت خروج آمریکا از برجام چه برنامه ای در دستور کار دارید، اظهار کرد: در هر دو صورت که آمریکا از برجام خارج بشود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود و تدابیر خاص ای در نظر داریم.

وی افزود: جهت همه سناریوها گزینه های خودمان را آماده کردیم.

آمریکا از برجام خارج شود یا نشود ادامه این عنوان قابل تحمل نخواهد بود / عراقچی

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال بازگشت به پیش از برجام وجود دارد، تصریح کرد: هر احتمالی وجود دارد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: احتمال بازگشت به دوران قبل از برجام هم ممکن است به وجود بیاید. 

واژه های کلیدی: بازگشت | عراقچی | آمریکا | سید عباس عراقچی | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs