شخم زدن همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

شخم زدن: همراه همراهی پادشاه اخبار گوناگون

کنترل موشک کاغذی با موبایل!

یک شرکت استارتاپ کیت بلوتوثی اختراع کرده که می‌توان از طریق گوشی موشک کاغذی خود را هدایت کرد!  کنترل موشک کاغذی با موبایل! عبارات ..

ادامه مطلب